Saltantem ad mortem

11 tekstów – auto­rem jest Sal­tantem ad mor­tem.

Sta­rałem się zniszczyć niebo, wte­dy nas­tał deszcz.
Spa­dające krop­le zburzyły taf­le wody.
Już nie widziałem siebie w jej odbiciu. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 3 marca 2017, 07:08

#6 Początki stworzenia

Nikt tak jak ja, a jed­nak wszys­cy mają lepiej. 

dziennik
zebrał 6 fiszek • 29 października 2016, 21:22

Na­wet jeśli ser­ce z ka­mienia, two­je łzy kroplą drążą skałę. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 29 października 2016, 13:13

Mniej mnie we mnie znaczy więcej dla innych. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 października 2016, 13:08

Kiedyś na pew­no to już pra­wie nigdy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 października 2016, 18:11

#3 Początki stworzenia

Stworzyłem coś, żeby nie zos­tać z niczym. 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 4 października 2016, 06:15

Pa­mięć cza­sami za­wodzi, ale nig­dy nie za­wodzi tych, którzy chcą o czymś zapomnieć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 października 2016, 06:02

Wiel­ki Wy­buch da­je mi nadzieję, że i z mo­jej pus­tki w ser­cu coś powstanie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 października 2016, 06:01

#1 Początki stworzenia

Stałem obok nicze­go, nikt nie stał obok mnie. 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 16 września 2016, 20:16

Pa­miętam drogę, roz­sy­pany na niej cu­kier i mrówki dookoła.
Czuję się jak ta dro­ga, stąpają po mnie i za­bierają to co najsłodsze. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 sierpnia 2016, 23:37

Saltantem ad mortem

Zeszyty
  • Opera – I'm just dying to be all that i've been dreaming of.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Saltantem ad mortem

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 marca 2017, 08:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Starałem się zniszczyć niebo, [...]

16 stycznia 2017, 22:41Saltantem ad mor­tem sko­men­to­wał tek­st Estetyka dziś

7 stycznia 2017, 22:11Saltantem ad mor­tem sko­men­to­wał tek­st Rozumiem być głuchym i [...]

24 listopada 2016, 20:29Saltantem ad mor­tem sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]

2 listopada 2016, 22:18Saltantem ad mor­tem sko­men­to­wał tek­st Nieważne ile ra­zy po­wiesz-Kocham [...]

2 listopada 2016, 18:13Saltantem ad mor­tem sko­men­to­wał tek­st Boje się. Wszys­tko jest strachem. [...] 

2 listopada 2016, 18:06Saltantem ad mor­tem sko­men­to­wał tek­st Boje się. Wszys­tko jest strachem. [...] 

2 listopada 2016, 17:44Saltantem ad mor­tem sko­men­to­wał tek­st Boje się. Wszys­tko jest strachem. [...] 

29 października 2016, 13:31Meron sko­men­to­wał tek­st Mniej mnie we mnie [...]

17 października 2016, 05:53Saltantem ad mor­tem sko­men­to­wał tek­st człowiek po­zos­ta­je człowiekiem to ateis­ta [...]